Paslaugos

Auditas
  • Finansinių ataskaitų auditas;
  • Finansinių ataskaitų peržiūra;
  • Susijusios paslaugos

Audito paslaugos atliekamos pagal Tarptautinius audito standartus bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.  Klientai – Lietuvos ir užsienio kapitalo įvairių teisinių formų įmonės ir įstaigos.

Projektų auditas

Europos Sąjungos fondų ir įvairių programų lėšomis finansuojamų projektų auditas

Klientai (paramos gavėjai) – verslo įmonės, viešosios įstaigos, universitetai, savivaldybių administracijos, asociacijos bei kitos įstaigos ir organizacijos.

Buhalterinė apskaita
  • Nuo pirminių dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo klientų vadovybei bei Registrų centrui;
  • Deklaracijų apie mokėtinus mokesčius paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondue bei kitoms instucijoms;
  • Kitos susijusios paslaugos.

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei įvertinant vidinius įmonių poreikius. Atsižvelgdami į kliento veiklos specifiką, siūlome įvairius bendradarbiavimo būdus.

Konsultacijos

Konsultacijos buhalterinės bei valdymo apskaitos formavimo ir kontrolės, mokesčių planavimo, apskaičiavimo ir deklaravimo, finansinės atskaitomybės sudarymo ir vertinimo klausimais. Konsultacijos įvairių programų lėšomis finansuojamų projektų valdymo, apskaitos ir kontrolės klausimais. Kosultacijos mokesčių klausimais.

Teisinių dokumentų paruošimas

Su įmonės veikla susijusių teisinių dokumentų paruošimas.

Turto ir pajamų deklaravimas

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas.